Til tross for at det er mange av oss som nok skulle ønske at pandemien aldri hadde skjedd, er det likevel interessante utviklinger som har skjedd på grunn av pandemien som det er verdt å sette pris på. Synet vårt på penger og økonomi har forandret seg fundamentalt, og denne endringen er overveiende positiv. Alene det at vi snakker mer åpent om økonomi, investeringer og måter vi handler på, er en positiv utvikling som det er verdt å videreføre i tiden fremover.

Det å snakke mer om penger og økonomi er noe som gagner oss både som individer og samfunn, og pandemien har virkelig satt alt dette i fokus på en måte som også er bra for oss. Det er rekordmange som investerer, og den økonomiske usikkerheten i samfunnet som vi har fått demonstrert er absolutt knyttet til dette. Man vil rett og slett sikre seg bedre, og det å bare ha en kilde til inntekt, er noe mange nå vil utvide til flere, og her er det å investere helt opplagt.

Vi handlet mer på nett enn noensinne før

Det vil ikke være en overdrivelse å beskrive 2020 som annus horribiles. Men til tross for dette, var året et rekordår på flere andre måter også. For eksempel så vi en bevegelse fra det å handle i butikker til det å handle på nett. For til tross for at mange har handlet på nett i årevis, så ble 2020 virkelig et rekordår for nettbutikker. Dette er kanskje ikke overraskende, men når vi ser på hvordan folk har handlet i tiden etterpå også – etter at verden begynte å åpne igjen og vi hadde valget mellom å handle i butikker eller på nett, er det fortsatt mange som velger å handle i nettbutikker.

Vi satte rekord for private investorer

Den utviklingen vi har sett innenfor investeringer er utrolig spennende, og ikke bare har vi satt rekord i forhold til hvor mange som eier aksjer, men vi har også begynt å utligne forskjellen mellom mannlig og kvinnelige investorer, noe som i seg selv er en fin utvikling. Det er i dag mye enklere å finne den informasjonen man trenger for å komme i gang, og dette har senket terskelen for de som investerer for første gang, og det er god grunn til å tro at utviklingen vil fortsette.

Føler du deg klar til å begynne å investere? Så prøv det ut her.