For små og mellomstore bedrifter kan det være utfordrende å velge lagersystem, ikke minst med tanke på kostnadene knyttet til å investere i nytt utstyr. Dessuten er det mange virksomheter som ikke vet hvordan behovet vil utvikle seg i fremtiden, da kan det være smart å velge et lagersystem som kan bygge videre på over tid.

Standardiserte systemer med fleksibilitet

Det aller meste som har med lagerdrift å gjøre bygger på standarder i en eller annen form. For eksempel er EUR-paller en helt dominerende lastbærer, og det finnes i tillegg flere andre standarder når det gjelder frakt av alt fra ferskvarer til metaller. På et enda høyere nivå er containermarkedet standardisert med ulike størrelser på standard fraktcontainere.

Hvis du ser etter lagerreoler som skal kunne tilpasses skiftende behov, er det også fornuftig å tenke standarder først som sist. Det er selvfølgelig ikke alle virksomheter som trenger pallereoler eller reoler tilpasset standard pallekasser, men det er likevel fornuftig å prøve å velge alternativer som uten problemer kan bygges videre på.

Påbyggbare systemer reduserer investeringsbehovet i dag

Et system som kan bygges ut i fremtiden vil også gi deg fordeler i dag, i og med at du ikke trenger å tenke på å investere i en løsning som er «for stor» for behovet akkurat nå. Det kan ha mye å si for en virksomhet med begrensede ressurser.

Med et system som kan bygges ut er det dessuten mulig å teste ut en løsning for å se om den er tilstrekkelig, for så eventuelt å komplettere med noen flere ekstra deler hvis det viser seg at det likevel var nødvendig med mer kapasitet. På denne måten kan du skreddersy en løsning som kan vokse med behovet – du kan praktisk talt tilpasse inventaret på lageret etter hvordan du ser for deg at volumet vil utvikle seg fra uke til uke.