Hvordan fungerer egentlig Google?

De fleste av oss er enige om at Google og de fleste andre søkemotorene vi kjenner fungerer relativt godt. Vi finner stort sett alltid det vi leter etter. All verdens informasjon er blitt tilgjengeliggjort, gjort søkbar, og er bare et tastetrykk unna. Og ikke minst, et tastetrykk unna på en liten enhet vi har med …